torek, 13. februar 2018

Mixed Media Heart Canvas “Forever right beside you” / Platno srce “Za vedno ob tebi”

"Forever right beside you, there are no stronger ties"

Hello my dear crafty friends. Today, I have a special release for you. After a very long time, I again took the canvas in my hands and I created with mixed media. I turned the canvas, because I wanted the effect of depth. I was inspired by the February challenge on More Than Words and Lindy's Gang February colours challenge. I used a black and white photo for my main motive. The photo was taken by a professional photographer in 2013 by the river, where we had a family photo shooting. I think that the strongest ties are between brothers and sisters. And they are always with you...in the sad and happy moments. So I've used Lindy's spray Sweet Violet Purple Teat and few Magical powders: Pop Rock Purple, Raspberry Lemonade and Hibiscus Rose.

Pozdravljeni. Danes imam za vas prav posebno objavo. Po zelo dolgem času sem v roke vzela platno, ki sem ga ustvarila v mixed medii - mešani tehniki. Platno sem obrnila, ker sem želela efekt globine. Navdih sem dobila na februarskem izzivu More Than Words, kjer želijo videti besedo "Forever" in na februarskem barvnem izzivu Lindy's Gang. Za osrednji motiv sem uporabila črno-belo fotografijo mojih treh srčkov, ki jo je posnela profesionalna fotografinja Tina Brinar,  na Poljani ob reki Meži leta 2013. Mislim, da so najmočnejše vezi med brati in sestrami, ki vedno stojilo ob strani...v žalostnih in srečnih trenutkih. Uporabila sem Lindy's sprej Sweet Violet Purple Teat in nekaj Magical prahcov: Pop Rock Purple, Raspberry Lemonade in Hibiscus Rose. 

Challenges / Izzivi:


petek, 09. februar 2018

GIVEAWAY! BONBONČEK!

Hi dear crafty friends!

I’m giving away 3 beautiful prizes 
on my blog PAPER BEAUTY AK

1. Lindy’s Gang Gift Certificate 50 $
2. AlteNew 1 x Stamp & Die (cca. 45 €)
3. Maja Design 1 x Paper Collection 20x20 (cca. 18 €)STEPS:

1. Follow my blog 
2. Share the news and photo with your crafty friends (must on blog post) with this link:
 http://paperbeautyak.blogspot.si/2018/02/giveaway-bonboncek.html
(maybe on Facebook/Instagram)
3. You must leave a comment on my giveaway blog post

Open Internationally
Winner Announcement:
when we reach 50 followers 


Podarjam 3 čudovite nagrade
na mojem blogu PAPER BEAUTY AK
https://paperbeautyak.blogspot.si

1. Lindy’s Gang Gift Certificate 50 $
2. AlteNew 1 x Stamp & Die (cca. 45 €)
3. Maja Design 1 x Paper Collection 20x20 (cca. 18 €)

Kako do nagrade:
1. Sledi mojemu novemu blogu
2. Deli to novico / bonbonček in sliko s svojimi prijatelji (nujno na svojem blogu) s tem linkom:
.htmlhttp://paperbeautyak.blogspot.si/2018/02/giveaway-bonboncek.html
3. Moraš komentirati to objavo

Odprto na mednarodni ravni
Razglasitev zmagovalcev:
ko dosežemo 50ega spremljevalca

četrtek, 08. februar 2018

# 3. Step by Step Tutorial Mixed Media Altered Masquerade Mask / Pustna maska

You need:

- black gesso
- white gesso
- tiny stones - sand
- Lindy's spray
- Lindy's Magical powder
- different chipboards
- embossing stamp pad
- embossing powder
- paper flowers
- heat tool 

Potrebujemo:

- črni gesso
- beli geso
- drobni kamen - pesek
- Lindy's sprej
-Lindy's Magical prahce
- različne laserske izrezke
-embosirno gobico
-embosirni prah
- papirnate rožice
-grelnik - fen


Step 1
The mask is on both sides painted with a black gesso.

1. korak
Masko na obeh straneh pobarvamo z črnim gessom. 


Step 2
While the dye is dried, prepare a mixture: a few teaspoons of black gesso and fine stones are mixed well.

2. korak
Medtem ko se barva suši, si pripravimo mešanico: nekaj žličk črnega gessa in drobnega kamna, ki ju dobro zmešamo.


Step 3
Apply a mixture to the outside of the mask with a brush.

3. korak
Na zunanjo stran maske z čopičem nanašamo mešanico.


Step 4
When the color is dried, the white gesso is slightly applied to the mask. This is so that sprays and dusts are well observed. If you want, you can omit the white gesso and you will get a different color effect.

4. korak
Ko se barva posuši, na masko rahlo nanesemo še beli gesso. To pa zato, da se bodo spreji in prahci lepo opazili. Če želite, lahko beli gesso izpustite in tako boste, dobili različen efekt barve. 


Step 5
How do we use Magical Powders? There are two steps:
a) spray the desired surface with water and then add powder(s) or
b) apply some powder to the desired surface (apply with a brush or spoon) and then spray with water
I use both steps. I also used Lindy's spray, which can be diluted with water if desired. At the end of the paint dry with a heat tool.

5. korak
Kako uporabimo Magical prahce? Lahko na dva načina:
a) da željeno površino naprej poškropite z vodo in nato dodate prahec / prahce ali
b) da na željeno površino naprej nanesete nekaj prahca (nanašate lahko z čopičem ali žličko) in nato poškropite z vodo
Jaz uporabljam oba načina. Uporabila sem tudi Lindy's sprej, ki ga lahko po želji redčite z vodo. Na koncu barve posušimo še z grelnikom. 


Step 6
When the color is dry, add some chipbords, which you can colouring with Magical powder or emboss them. I embossed the inscription "Let's do a little Magic" and the others chipboards painted with Magical powder.

6. korak
Ko je barva suha, dodamo še nekaj chipbordov, ki jih lahko po želji pobavate z Magical prahci ali pa jih embosirate. Jaz sem napis embosirala, ostale pa sem pobarvala z prahci.

Mixed Media Altered Masquerade Mask / Mixed Media pustna maska

Hello my dear crafty friends. How are you today? Here in Slovenia, the last days it's snowing and our three children are very happy and excited. And I already miss the spring and warm weather. So I made in mixed media an altered masquerade mask "Let's do a little Magic". The colour inspiration was from Lindy's Gang February Challenge, which I really like it. I used spray "Sweet Violet Purple Teal" and powders Magical "Pop Rock Purple" and "Raspberry Lemonade".  I added some Scrapiniec chipboards: words "Believe in Magic", stitches XL and hearts "Lavender Mist". On the hearts I added also the roses. I hope, that carnival masks will send away the cold winter. Also mine.  Here is also step by step tutorial.

Pozdravljeni. Kako ste? Pri nas že nekaj časa sneži in naši otroci so zelo veseli ter navdušeni. Jaz pa že pogrešam pomlad in toplo vreme. V mixed medii sem postarala pustno masko "Let's do a little Magic". Barvna inspiracija je od Lindy's Gang februarskega izziva, ki mi je zelo všeč. Uporabila sem: sprej "Sweet Violet Purple Teal" in prahca Magical "Pop Rock Purple" in "Raspberry Lemonade". Dodala sem še nekaj Scrapiniec izrezkov: napis "Belive in Magic", šive XL in srca "Lavender Mist". Na srci sem dodala tudi vrtnici.  Upam, da bodo pustne maske pregnale hladno zimo. Tudi moja. Tukaj je še tutorial.


Challenges / Izzivi:


četrtek, 01. februar 2018

Gift Envelope “Snowman” / Darilna kuverta “Snežak”

Good morning my dear crafty friends and welcome to the blog today. Here in Slovenia we woke up in the snowy morning. And this gift envelope is just perfect for such a white day. In the envelope we can “hide” a gift coupon for cinema, massage or coupon for flight with an air balloon or wrote a beautiful thoughts. For this envelope I’ve used paper from Maja Design collection “I wish”. I hope you like it! I wish you a pleasant weekend.

Dobro jutro in dobrodošli na mojem blogu. Danes smo se zbudili v zasneženo jutro in ta darilna kuverta je ravno pravšnja za beli dan. Vanjo lahko “skrijemo” darilni bon za kino, masažo, polet z zračnim balonom itd. ali pa napišemo čudovite misli. Uporabila sem Maja Design papir, kolekcijo “I wish” in upam, da vam je všeč. Želim vam prijeten vikend.

Challenges / Izzivi:Wins & Honours

14.2.2018
7 Kids Challenge - # 16. AG Mixed Media Altered Masquerade Mask

6.2.2018Deep Ocean - # 173. Let is Snow Darilna kuverta “Snowman”

4.2.2018
Artistic Inspiration - # 192. AG Exploding Box “Baby Boy Angel”
11.1.2018
sreda, 24. januar 2018

# 2. Step by Step Tutorial Exploding Box with small tricks / Škatlica presenečenja z majhnimi triki


You need:

300gsm cardstock
Craft knife
Scissors
Ruler
Scor-pal
Corner punch
Glue
Double sided – tape
Scrapbooking paper
Ink pad

Potrebujemo:

- foto karton 300 gsm
- skalpel
- škarje
- ravnilo
- scor-pal
- robni luknjač
- lepilo
- obojestranski selotejp
- design papir
- barvno blazinico


INSTRUCTIONS FOR BOTTOM PART OD THE EXPLODING BOX

Step 1
From cardstock cut a square 33 x 33 cm big.

IZDELAVA SPODNJEGA DELA ŠKATLICE

1. korak
Iz foto kartona izrežemo kvadrat v velikosti 33 x 33 cm.


Step 2
Take a pencil and make marks on 11 cm and 22 cm on lenght and hightthan cut with craft knife.

2. korak
S svinčnikom si na mreži zarišemo osnovo za škatlico in sicer po višini in dolžini na 11 cm in 22 cm. Izrežemo s skalpelom.


Step 3
We have the base for our exploding box 11 cm x 11 cm x 11 cm.

3. korak
Dobili smo osnovo v velikosti 11cm x 11cm x 11 cm.


Step 4
We have to score our flaps, so we get a square in the middle. Make your scoring lines carefully, so the box will close right

4. korak
Na stranicah naredimo utore in bodimo pri tem pazljivi, ker le tako se bo škatlica lepo zapirala. 


Step 5
Fold all flaps insideOur base is finished.

5. korak
Zapognemo vse stranice v notranjost. Osnovo imamo pripravljeno in gremo naprej.


 Step 6
Choose your scrapbooking paper based on the occasion of the boxMy exploding box is forchristening, so I choose this soft scrapbooking paper from Fabrika DekoruYou can get this paper at Tame's World shop.

6. korak 
Kakšen papir bomo izbrali, je odvisno za katero priložnost je namenjena škatlica.  Jaz bom v tem primeru oblikovala škatlico presenečenja za krst. Izbrala sem nežen papir Fabrika Dekoru, ki ga lahko že nabavite pri Tame's Word.


Step 7
In this step we will cover the outside of exploding boxCut your scrapbooking paper slightly smalerthan our base squares cca. 10,6 cm.

7. korak
V tem koraku bomo naprej "oblekli" zunanjost škatlice. Pripravimo si šriri kvadrate potiskanega (design) papirja, ki so malenkost manjši od osnove stranice pribl. 10,6 cm.


Step 8
Ink the squares on the edges and

8. korak
Papirje osenčimo in...


Step 9
 adhere them with double sided tape on the base

9. korak
...jih z obojestranskim selotejpom prilepimo na osnovo.


Step 10
We want the bottom part of our box to be stable, so we adhere another square from cardstock on thebottomThe outside is finished and we continue inside (TIP 1: Stability of exploding box).

10. korak
Ker želim, da je dno škatlice zelo stabilno, na zunanjo stran prilepimo še kvadrat iz foto kartona. Tako...zunanjost škatlice je končana. Nadaljujemo z notranjostjo (1. trik: stabilnost škatlice).


 Step 11
Take a different scrapbooking paper and cut same squares as for the outsideRepeat steps 7 - 9.

11. korak
Tudi za notranjost škatlice si pripravimo design papir, tokrat v drugačni barvi. Sledimo prejšnjim korakom od 7. do 9. 


Step 12
From step 12 we decorate the box. I took a left over piece of scrapbooking paper i used outside and cut three strips 7 cm x 10,6 cm. I also inked the edges.

12. korak
Od 12. koraka dalje škatlico poljubno oblikujemo. Spet sem dobila potiskan papir v barvi, ki sem jo uporabila v zunanjosti. Odrezala sem tri trakove v=7cm in d=10,6 cm. Vse sem tudi osenčila.


Step 13
adhered the strips in the center of the flap with double sided tape.

13. korak
Trakove sem prilepila z obojestranskim selotejpom in pri tem pazila, da so v centru posamezne stranice. 


Step 14
added a lace ribbon and adhered it with liquid glue.

14. korak
Dodala sem čipkast trak, ki sem ga prilepila z tekočim lepilom. 


Step 15
also adhered lace napkins from Fabrika Decoru on three flapsThey are 10 cm big so they fit my flaps perfectly.

15. korak
Izbrala sem tudi čipkaste prtičke Fabrika Decoru, ki imajo premer 10 cm in jih zalepim na tri stranice. 


Step 16
In this step we will design a pocket for money. I cut a strip of cardstock and decorate a border with a punch. I ink the edges and adhered it with double sided tape on the flap 4. Be carefully to not add tapeto the lace border side. I cover the pocket with scrapbooking paper and ink the edges.

16. korak
V tem koraku bomo za četrto stranico naredili žepek namenjen denarju. Odrežem poljubno velikost iz foto kartona in daljši del preluknjam. Papir osenčim in ga z obojestranskim selotejpom pritrdim na 4. stranico. Pri tem pazim, da čipkasti del ne zalepim. Žepek "oblečem" v design papir, ki ga tudi osenčim z barvno blazinico. 


DESIGNING THE MIDDLE PART OF EXPLODING BOX

Step 17
We are allready by designing the middle part of exploding box. I prepared a small gift box in heartshape. I choose to decorate this box with yellow scrapbooking paper.

OBLIKOVANJE OSREDNJEGA DELA ŠKATLICE

17. korak
In že smo pri oblikovanju osrednjega dela škatlice. Za ta del imam že pripravljene majhne darilne škatlice v obliki srčka. Tudi to škatlico bomo "oblekli" z design papirjem. Odločila sem se za rumeno barvo. 


Step 18
Cut two strips for the lid and the bottom heart boxThe height depends on your box.

18. korak
Odrežemo dva poljubno dolga trakova in sicer za rob pokrovčka in spodnji del škatlice. Višino prilagodimo.


Step 19
I take white felt and draw the lid of the heart box (TIP 2 softness – like clouds).

19. korak
Na belem filcu si zarišem velikost pokrovčka (2. trik: mehkoba - videz oblačka).


Step 20
Cut this heart from felt and adhere it to the lid with liquid glue.

20. korak
Iz filca izrežemo srček in ga s tekočim lepilom prilepimo na vrh pokrovčka.


Step 21
Gift box is almost done, we have to adhere the scrapbooking paper to the bottom of the box.

21. korak
Darilna škatlica je skoraj končana. Na spodnji del prilepimo le še trak iz design papirja.


Step 22
We want the middle part of our base to be stableCut a slightly smaler square from cardstock (10,6 cm x 10,6 cm; TIP 3 More stability for the box

22. korak
Tudi v notranjosti center oz. osrednji del naredimo stabilen, saj bo ta del zelo obremenjen. Še enkrat pritrdimo foto korton, ki je malenkost manjši od osnove (velikost pribl. 10,6 x 10,6 cm; (3. trik: še večja stabilnost škatlice).


Step 23
Middle part decorate as you wish. I adhered the heart box in the middle with glue gun. I also use gluegun to adhere the moss and some stones

23. korak
Osrednji del poljubno okrasimo. Srčkasto škatlico pritrdim z vročo pištolo. Tudi umetni mah nanašam z vročo pištolo. Po želji dodam kamenčke na enak način. 


Step 24
Cut some cute animals from scrapbooking paper and add them to the box.

24. korak
Iz potiskanega papirja s škarjami izrežemo še nekaj simpatičnih motivov, ki jih bomo dodali v škatlici presenečenja.


HOW TO MAKE THE WATER EFFECT

Step 25
It took me a long time to discover the look of water I wanted. On my vacation I searched for different techniquesbut I wasn't satisfiedYou can also buy a special glue for a beautiful water effect – especially for waterfalls.

IZDELAVA VODE

25. korak
Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem bila zadovoljna z videzom vode. Na enem od dopustov sem pregledala veliko načinov izdelave vode, ampak sem bila s postopki vedno razočarana. V tujini lahko nabavite tudi prav posebno lepilo in efekt je čudovit - sploh, če želite oblikovati slapove. 


Step 26
was surprised by the mix of glossy accents and really small dot of blue reinkerMix it with a smallstick and let air dry (TIP 4 water effect).

26. korak
Bila pa sem prijetno presenečena kako lep izgled nastane z glossy acentom, ki mu dodamo malo kapljico (beri: pikico) modre barve in zmešamo s palčko. Pustimo, da se na zraku posuši (4. trik - videz vode). 


 Step 27
In this step prepare 6 circles (10 cm diameterand 3 lace stripsCircles are for three flaps where weadd our sentiments.

27. korak
V tem koraku iz foto kartona pripravimo šest krogov premera 10 cm in tri čipkaste trakove. Krogi so namenjeni trem stranicam, kjer bo napisano besedilo - voščilo, verz.


Step 28
On lace strips we make small cuts on 1 cm (see the picture).

28. korak
Na trakovih naredimo zareze (glej spodnjo sliko) na pribl. 1 cm.


Step 29
Ink the edges on lace strips. Take the circles and add double sided tape (TIP 5 – Lace border).

29. korak
Trakove osenčimo in na spodnji del kroga prilepimo obojestranski trak... (5. trik - čipkasti robovi)


Step 30
Add the lace strip to the circlesFold strip when you adhere it to the circle but be carefully that you adhere it on the right side.

30. korak
...in pritrdimo čipkast trak. Trak sproti gubamo, da ga lahko prilepimo. Pri tem pazimo, da je prav obrnjen. 


Step 31
Adhere the second circle with liquid glue on the bottom of lace circle to hide the adhered lace strip. This also adds to stability of the circle

31. korak
Drugi krog s tekočim lepilom zalepimo na spodnji del osnovnega kroga, da zakrijemo zareze in je osnova bolj stabilna.


Step 32
This is what the finished lace circle looks like for our sentiment. I write all my sentiments on a clasicA4 paperand cut it with a circle die and adhere to lace circle.

32. korak
Tako izgleda končana osnova (čipkast krog) za besedilo. Besedila vedno pišem na navaden A4 papir, izrežem z rezalno šablono in nalepim na osnovo. 


Step 33
To adhere the circles on flaps of the box I use foam tapeDecorate as you wish.

33. korak
Vse kroge z 3D penco (trakom) pritrdim na stranice škatlice. Dekoriramo po želji.


MAKING THE LID FOR EXPLODING BOX

Step 34
Cut a square 19,3 x 19,3 cm from cardstock (box size is 11 cm x 4 cm x 4 cm for the edge of lid). Make scores on both sides at 4 cm.

IZDELAVA POKROVA ZA ŠKATLICO PRESENEČENJA

34. korak
Iz foto kartona izrežemo kvadrat velikosti 19,3 cm x 19,3 cm (škatlica je velikosti 11 cm + 4 cm + 4 cm za rob pokrovčka). Na vseh straneh naredimo utore na 4 cm.


Step 35
Use border punch and ink the edges.

35. korak
Uporabimo robni luknjač in robove osenčimo.


Step 36
Fold edges as shown on the picture below.

36. korak
Robove zapognemo kot na spodnji sliki. 


Step 37
Ink the edges and add scrapbooking paper to decorate the lid.

37. korak
Na robove prilepimo design papir, ki ga predhodno osenčimo.


Step 38
Add liquid glue to the flaps as shown on the picture below and glue together the lid.

38. korak
Namažemo z tekočim lepilom kot na spodnji sliki in robove zalepimo.


Step 39
Lid is finished you can decorate it as you wish.

39. korak
Pokrovček je končan. Po želji okrasimo vrh pokrova.